Att sov i rustning

Att sova i lätt rustning har ingen negativ inverkan på bäraren, men att sova i medium eller tung rustning gör det svårt att återhämta sig helt under en lång vila.

 

När du avslutar en lång vila under vilken du sov i medium eller tung rustning, återfår du bara en fjärdedel av din spenderade Hit Dice (minst en matris). Om du har någon utmattningsnivå minskar inte resten din utmattningsnivå.

 

 

Kommer fler efterhand....