Till minne av San Kerguv som gav sitt liv i striden mot kobolderna,

drakarna och halvdrakarna där han seglade bort Bahamut, Platinumdragen.